این آخرین پست با موضوع حسرت جاماندگی، اینجا، قول!

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت

شکری‌ست با شکایت


پ.ن ۱ : به صورتِ ذکر امشب گرفتمش.. به هر جهت من که باشم بر آن خاطر عاطر گذرم؟ ولی بازم.. مگه رو سیاها دلتنگ نمیشن؟ .. 

پ.ن ۲: آهای زائرای امام حسین(ع) ! کاش میدونستید کجا رفتید .. کاش بیشتر میدونستید..

پ.ن۳ : من هم خسته م، هم مرا به سخت جانی خود این گمان نبود.. واقعا نبود :)

پ.ن۴ : "ینی چطور از گلوشون پایین میره تنهایی؟"


لا اله الّا انت
سبحانک
انّی کنت من الظالمین
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان