چقدر تا انفجار این بمب ساعتی مونده؟

گاهی چه مرزِ کمرنگیه بین حماقت و فداکاری!


پ.ن: خدایا من رو نامرد نخواه! ضعیف هم.

لا اله الّا انت
سبحانک
انّی کنت من الظالمین
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان