شبیه اینکه یک وزنه هشت هزار کیلویی را از صبح تا شب بالای سرتان نگه دارید

از یک جایی به بعد جمعه شد دشوارترین روز هفته، آنقدر دشوار که از غروب چهارشنبه فکر کردن به آمدنش جان را مشوش میکرد.

جمعه و هر روز تعطیل دیگرِ ما باید به شادی میگذشت، نه به فرسایش روح، نه به بغض های گلوگیر، نه به لحظه شماری برای هر چه زودتر به انتهای شب رسیدن..

لا اله الّا انت
سبحانک
انّی کنت من الظالمین
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان