خیل خودآزاران

خیلی حال و روز زندگیتون خوبه که عشق رو هم بهش اضافه میکنید؟ فکر میکنید این درمان و مرهم دردهاتونه؟ فکر میکنید با دل بستن به یه نفر اوضاع و احوالتون بهتر میشه؟
نه عزیزان.. این دل بستن ها مخدری بیش نیست که بعد از یه مدت فقط درد خماریش براتون خواهد موند .
۰ نظر

B بخاری


+ چی شد انقدر زود به اینجا رسیدید؟
_فهمید داره برام خواستگار میاد، قاطی کرد، پاشد مرد و مردونه اومد جلو!
+ چه قشنگ! چه شیک! چه باحال!
_ اوهوم. تو چه خبر؟
+ هیچی.. اون الان بشنوه پس فردا عروسیمه هم فکر نکنم اصلا و ابدا ککش بگزه :)


پ.ن: حتی ذره ای!
۱ نظر

انظر الینا

در خسته و خاکی و زشت ترین حالت ممکن رسیدیم، شهر داشت دوباره دندون هاش رو بهمون نشون میداد تا بگه فکر نکن میتونی از دست من فرار کنی، ناگهان ماشین پیچید و نگاهم افتاد به شما..

ای مهربون ترین پناه برای آدم های خسته و خاکی و روح شده..


+ کاش همینطوری که ماشین پیچید و شما رو دیدم ، میپیچید و گنبد برادرتون رو به روم بود.. از تمام پیچ هایی که شما بعد از اون نایستادید دلخورم.

۰ نظر
لا اله الّا انت
سبحانک
انّی کنت من الظالمین
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان